Frencken college

Barndoor(later gefuseerd met Controllux) werd gevraagd voor de installatie voor een eenvoudige lichtinstallatie in de aula en bijruimtes.


Meer referenties Scholen / Opleidingen